Oświadczenie o ochronie prywatności (UE)

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 2 sierpnia 2022 r. i dotyczy obywateli i osób legalnie przebywających na stałe w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z informacjami, które otrzymujemy o Tobie od https://vastgoedopkoop.nl. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przy przetwarzaniu danych spełniamy wymogi przepisów o ochronie prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • Jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Czynimy to za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • Staramy się ograniczyć zbieranie danych osobowych tylko do tych, które są niezbędne do realizacji uzasadnionych celów;
 • najpierw pytamy Cię o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadkach, gdy wymagana jest Twoja zgoda;
 • Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych i wymagamy tego również od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • Szanujemy Twoje prawo do dostępu, poprawiania i usuwania Twoich danych osobowych na Twoje żądanie.

Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś się dowiedzieć, jakie dokładnie dane o Tobie przechowujemy, skontaktuj się z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy otrzymywać lub gromadzić dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością, w tym: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Cookies

Nasza strona używa plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie

3. Udostępnianie innym stronom

Udostępniamy dane osobowe, jeśli wymaga tego od nas prawo lub nakaz sądowy, w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania, w zakresie dozwolonym przez inne przepisy prawa, w celu dostarczenia informacji lub w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Jeśli nasza witryna lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, dane użytkownika mogą zostać przekazane naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz nowym właścicielom.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych.

Google nie może wykorzystywać tych danych do innych usług Google.

Zapisywanie pełnych adresów IP jest przez nas blokowane.

4. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć niewłaściwe wykorzystanie i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Na przykład zapewniamy, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do Twoich danych, że dostęp do danych jest chroniony i że nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

5. Strony internetowe osób trzecich

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie obejmuje witryn osób trzecich, do których prowadzą łącza zamieszczone w tych witrynach. Nie gwarantujemy, że strony te będą przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób niezawodny i bezpieczny. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed skorzystaniem z nich.

6. Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne przeglądanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym tych zmian. Dodatkowo, w miarę możliwości, będziemy również aktywnie informować.

7. Uzyskiwanie dostępu i modyfikowanie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz się z nami skontaktować korzystając z poniższych danych. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi dzieje i jak długo są przechowywane.
 • Prawo dostępu: możesz zażądać wglądu do danych, które przetwarzamy na Twój temat
 • Prawo do sprostowania i uzupełnienia: masz prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych, kiedy tylko chcesz.
 • Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, masz prawo do wycofania tej zgody oraz do usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać od Administratora wszystkich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu Administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu: Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Będziemy się do tego stosować, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Prosimy, abyś zawsze wyraźnie podawał, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie zmienimy lub nie usuniemy danych dotyczących niewłaściwej osoby.

8. Złożenie skargi

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki obsługujemy (skarga na) przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Urzędu Danych Osobowych.

9. Dane kontaktowe

Property buyback.co.uk
Partrijzenlaan 75
3233 BN Oostvoorne
Holandia
Strona internetowa: https: //vastgoedopkoop.nl
E-mail: info@vastgoedopkoop.nl
Numer telefonu: 0181-745800

10. Wnioski o dane

W przypadku najczęstszych zapytań oferujemy Państwu również możliwość skorzystania z naszego formularza zapytania o dane

×

Załącznik

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Ta strona internetowa wykorzystuje Complianz's Privacy Suite for WordPress do zbierania danych dotyczących zgody. Dla tej funkcjonalności Twój adres IP jest anonimizowany i przechowywany w naszej bazie danych. Więcej informacji można znaleźć w Complianz Oświadczenie o ochronie prywatności.